O NAS

Firma „Na Barskiej” s. c. działa na terenie Starej Ochoty od 2004 r. Firmę utworzyły dwie osoby:
Edward Lutosłański – wieloletni członek Zarządu i Prezes Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
od 2002 r prowadzi również administrowanie dużą nieruchomością w Warszawie, obecnie na emeryturze,
oraz Elżbieta Pokorska – licencja zawodowa zarządcy nieruchomości UMiRM nr 12435, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.
Michał Pokorski
rozpoczął pracę w firmie w 2005 r. zajmując się administrowaniem nieruchomościami.
Drugim rodzajem działalności firmy jest ochrona środowiska. Tą tematyką zajmuje się od 1998 r. Elżbieta Pokorska.

Michał Pokorski

Administracja budynkami

Członek stowarzyszenia WARECKA

tel. 604-454-122

Elżbieta Pokorska

Zarządca nieruchomości
Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Zarządca nieruchomości licencja nr 12435 (od 2002 r.), Członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.
Specjalista ds. ochrony środowiska, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.

tel. 608-433-122