ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Prowadzenie działalności przez licencjonowanego zarządcę gwarantuje, że zarządzanie będzie realizowane wg najlepszych standardów zawodowych oraz z należytą starannością.

Działalnosć zawodowa w zakresie zarzadzania nieruchomościami jest określona
w art. 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu:

  • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
  • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów
    Prawa energetycznego
  • bieżące administrowanie nieruchomością
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
  • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

Dla Wspólnot Mieszkaniowych, w których funkcjonują Zarządy Właścicielskie, przedstawiamy ofertę na administrowanie nieruchomością wspólną.
Zakres usług oraz nasze wynagrodzenie jest ustalane w drodze
indywidualnych negocjacji, po przedstawieniu przez nas wstępnej oferty.

Główne zadania szczegółowe tutaj →

Zapytanie o ofertę cenową dla Twojej nieruchomości, tutaj →